maxresdefault1

Dón gót giầy

Liên hệ

Khi bạn sử dụng giầy da Nam, Bạn cần có đón gót để hỗ trợ bạn khi xỏ chân vào giầy.

Đón gót sẽ giúp bạn dễ dàng xo chân vào giầy và không làm cho gót giầy của bạn bị gẫy,nhăn da. Đón gót sẽ giúp xỏ chân vào giày nhanh hơn và thỏa mải hơn

Danh mục: